Tantárgy Évfolyam Ki tanítja? Témakörök
Gépészeti alapozó feladatok 10. Ackermann Ottó Zoltán GÉPÉSZETI TECHNOLÓGIÁK tantárgyrész:

Az öntés technológiája.
Formázási módszerek és alkalmazásuk.
Öntési hibák.
Képlékeny hideg- és melegalakító eljárások
A kovácsoló eljárások jellemzői, alkalmazása.
A hengerlés technológiája, a hengerelt termékek jellemzői
Képlékeny cső- és rúdgyártó eljárások
Alkatrész gyártás kivágással- lyukasztással
Hajlítás, mélyhúzás, hidegfolyatás
Képlékeny alakítás okozta hibák.
Porkohászat.
Fémporok gyártása, sajtolása, zsugorítása.
Porkohászati termékek
Hőkezelések, feladatuk, csoportosításuk, elvi alapjai.
Hőkezelő eljárások.
Hőkezelési hibák.
A hegesztés általános jellemzése.
Gázhegesztés és lángvágás gyakorlata, technológiája.
Az ívhegesztés gyakorlata, technológiái.
A különböző sajtoló hegesztések technológiái.
Hegesztési hibák.
Hálózati ismeretek I. 12. Szabó Péter i Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP)
• Az internet és használata, ügyfélszolgálati feladatok
• Az internet szolgáltatásai, internetszolgáltatók (ISP), kapcsolódás az ISP-hez
• OSI modell és szisztematikus hibaelhárítás
• Hálózat továbbfejlesztésének tervezése, címzési struktúra, hálózati eszközök
• IP-címzés a LAN-ban, NAT és PAT fogalma
• Hálózati eszközök konfigurálási feladatai, forgalomirányítók és kapcsolók felépítése, jellemzői, indulási folyamata
• Forgalomirányítás, irányító protokollok, belső és külső irányító protokollok
• ISP szolgáltatások bemutatása, ISP szolgáltatásokat támogató protokollok
• Tartománynév szolgáltatás (DNS)
• WAN technológiák, internet szolgáltatások és protokollok
• ISP felelősség, ISP biztonsági megfontolások, biztonsági eszközök
Irodalom 11. Szabó Szilvia 1., Arany János élete és művei
balladái, lírája

2., Madách Imre
Az ember tragédiája c. drámai költemény

3., Realizmus
Orosz realizmus: Gogol, Tolsztoj, Csehov novellái, kisregényei

4. Mikszáth Kálmán élete és kritikai művei
Elbeszélései: Tót atyafiak és A jó palócok c. novelláskötet elbeszélései

5., Ady Endre élete és versei
Ugar-motívum, pénzversek, szerelmes versei, proletárversei, magyarság-versei, háborúellenes versei

6., Naturalizmus
Móricz Zsigmond élete és novellái: Barbárok és a Tragédia c. novellák

7. Móricz Zsigmond: Rokonok c. regény

8., Babits Mihály élete és művei: Jónás könyve c. elbeszélő költemény

9., Impresszionizmus
Juhász Gyula élete és versei: tájversek és az Anna-versek

Matematika 12. Székely Réka Vera 1) Sorozatok
2) Hatványozás, exponenciális egyenletek
3) Valószínűség-számítás
4) Érettségi tudás-anyaga, feladatai
IT alapok gyakorlat 9. Szabó Bernadett • Diagnosztikai eszközök (multiméter, kábeltesztelő) használata
• Számítógép alkatrészeinek meghatározása, megfelelő konfiguráció kiválasztása és összeállítása
• Operációs rendszerek alapfogalmai, tulajdonságai, jellemzői, telepítése
• Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés
• Számítógép-hálózatok típusai, hálózat fizikai összetevői, hálózati eszközök
• Hálózati topológiák
• Laptopok, mobil eszközök hardverelemeinek áttekintése, általános jellemzőik
Informatika 9. Szabó Bernadett 1. Szövegszerkesztés: Microsoft Office – Word
- szöveges dokumentum létrehozása, formátum-beállítás
- a szerkesztési szabályok ismerete és használata
- oldal-beállítások, lap elrendezései
- karakter és bekezdésformázás
- képek és objektumok beillesztése és formázása
- listák készítése és formázása
- táblázatok készítése és formázása
- tabulátor-használat
- élőfej- és élőláb használata, oldalszámozás
- lábjegyzet készítése
- hivatkozás használata
2. Táblázat-kezelés: Microsoft Office – Excel
- táblázat létrehozása, formátum-beállítás
- függvények használata: (SZUM, MAX, MIN, ÁTLAG, KEREKÍTÉS, KEREK.LE, KEREK.FEL, DARAB, DARAB2, DARABTELI, HA, SZUMHA, ÁTLAGHA)
- formázások, feltételes formázás
- az adat típusának beállítása
- szűrés az adatok között
- sorba-rendezések
- diagramok készítése és formázása
- cellák tartalmával való számolás (matematikai műveletek, függvények)
- cellákra való hivatkozások: relatív, abszolút és vegyes
- adatok illetve számolási eredmények másolása
3. Bemutató-készítés: Microsoft Office – PowerPoint
- bemutató létrehozása, formátum-beállítás
- diák hátterének formázása (egyszínű, színátmenetes, képpel)
- címek és szövegdobozok használata és formázása
- képek beillesztés és formázása
- táblázatok beillesztés és formázása
- akciógombok és hivatkozások kezelés
- áttűnések s animációs beállítások
4. Weblap-szerkesztés: Microsoft Office – SharePoint Designer
- weblap létrehozása, formátum-beállítás
- háttér, szöveg és hivatkozás színének beállítása
- bekezdések és címsorok használata, szöveg tagolása
- képek beillesztése, formázása
- hivatkozás készítése
- táblázat készítése, beállításai, formázása
Adatbázis és szoftverfejlesztés 12. Székely Réka Vera Adatbázis ismeretek
1. Az adatbáziskezelő rendszer elemei
• környezet, felhasználási területek
2. Az SQLnyelv
• Adatdefiníciós műveletek (adatbázis, tábla, nézet létrehozása, módosítása)
• Adatlekérdező műveletek (választó, módosító, törlő lekérdezések)
• Adatkezelő függvények a lekérdezésekben
• Rendezések
• Rekordok csoportosítása
Webprogramozás
1. A HTML5 nyelv szövegszintű elemei
• jelentés-elkülönítő, kiemelő elemek
• multimédia kezelő elemek
• szemantikai elemek
• űrlapok
2. Stíluslapok használata
• karakterek, képek, linkek formázása
• a dobozmodell tulajdonságai
• pozicionálás
3. Tartalomelhelyezés
• fejléc, navigáció, szöveg, oldalsáv, lábléc
4. Kliens oldali programozás alapjai (JavaScript)
• nyelvi alapok
• változók tömbkezelés
• karakterláncok kezelése
• függvények
5. Szerver oldali programozás alapjai (PHP)
• nyelvi alapok
• változók tömbkezelés
• karakterláncok kezelése
• függvények
• adatbázis-kapcsolat
XML ismeretek
1. Az XML kialakulása, felhasználása
2. Szintaktikai szabályok
3. A megjelenítés eszközei, a stíluslap használata
Informatika 9. Székely Réka Vera 1. Szövegszerkesztés: Microsoft Office – Word
- szöveges dokumentum létrehozása, formátum-beállítás
- a szerkesztési szabályok ismerete és használata
- oldal-beállítások, lap elrendezései
- karakter és bekezdésformázás
- képek és objektumok beillesztése és formázása
- listák készítése és formázása
- táblázatok készítése és formázása
- tabulátor-használat
- élőfej- és élőláb használata, oldalszámozás
- lábjegyzet készítése
- hivatkozás használata
2. Táblázat-kezelés: Microsoft Office – Excel
- táblázat létrehozása, formátum-beállítás
- függvények használata: (SZUM, MAX, MIN, ÁTLAG, KEREKÍTÉS, KEREK.LE, KEREK.FEL, DARAB, DARAB2, DARABTELI, HA, SZUMHA, ÁTLAGHA)
- formázások, feltételes formázás
- az adat típusának beállítása
- szűrés az adatok között
- sorba-rendezések
- diagramok készítése és formázása
- cellák tartalmával való számolás (matematikai műveletek, függvények)
- cellákra való hivatkozások: relatív, abszolút és vegyes
- adatok illetve számolási eredmények másolása
3. Bemutató-készítés: Microsoft Office – PowerPoint
- bemutató létrehozása, formátum-beállítás
- diák hátterének formázása (egyszínű, színátmenetes, képpel)
- címek és szövegdobozok használata és formázása
- képek beillesztés és formázása
- táblázatok beillesztés és formázása
- akciógombok és hivatkozások kezelés
- áttűnések s animációs beállítások
4. Weblap-szerkesztés: Microsoft Office – SharePoint Designer
- weblap létrehozása, formátum-beállítás
- háttér, szöveg és hivatkozás színének beállítása
- bekezdések és címsorok használata, szöveg tagolása
- képek beillesztése, formázása
- hivatkozás készítése
- táblázat készítése, beállításai, formázása
Programozás 9. Székely Réka Vera 1. Algoritmizálás:
- szoftverfejlesztés lépései
- algoritmus fogalma, jellemzői
- algoritmusok leírása
- strukturált program, vezérlési szerkezetek
- algoritmus-leíró eszközök (mondatszerű leírás, folyamatábra, struktogram)
2. Adattípusok:
- adattípus fogalma, adatok jellemzői
- egyszerű és összetett adattípusok
- alapfogalmak definíciói (literál, változó, konstans, homogén, heterogén, statikus, dinamikus, folytonos reprezentáció, szétszórt reprezentáció, véletlen-elérés, szekvenciális elérés)
- adattípusokhoz tartozó műveletek
- a legalapvetőbb egyszerű és összetett típusok jellemzői
3. Weblap-készítés: (karkateres felület használata)
- weblap felépítése
- HTML parancsok
- címkék és tulajdonságaik
4. Stíluslapok:
- stíluslap készítése
- stíluslap csatolása HTML oldalhoz
- stíluslap szerkezeti felépítése: sablonok fajtái
- alapvető formázási utasítások

Angol nyelv 9. Gál András English File Elementary 3rd ed. Student's book
1-6 Unit(4-51. oldalak)
nyelvtana (124-135 old.) és szókincse (148-159)
Angol nyelv 9. Gál András English File Elementary 3rd ed. Student's book
1-6 Unit(4-51. oldalak)
nyelvtana (124-135 old.) és szókincse (148-159)

Szóbeli témakörök:
1. Bemutatkozás
2. Család
3. napi rutin
4. szabadidő (My favourite times TK. 46. oldal)
Gépészeti alapozó feladatok 11. Dusa András Lajos Gépészeti technológiák

A forgácsolás technológiája
A forgácsolás elve, a forgácsképződés folyamata
Gépi forgácsolás szerszámai.
Gépi forgácsoló alapeljárások gépei.
Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai.
Esztergagép felépítése, kezelőelemek bemutatása.
Az esztergakések fajtái, részei, élszögei, befogásuk.
Munkadarab befogása.
Szánok mozgatás kézzel és gépi előtolással.


Gépelemek
Gépelemek fogalma, csoportosítása.
Kötőgépelemek, Szegecskötés.
Szegecstípusok, kötés kialakításának módjai.
Szegecskötés szilárdsági méretezés.
Hegesztett kötés.
Hegesztési varratok jellemzése.
Hegesztett kötés szilárdsági méretezés.
Forrasztott, ragasztott kötések.
Zsugorkötés kialakítása, méretezése.
Csavarkötések.
Szabványos csavarok és csavaranyák.
Csavarbiztosítások.
Mozgatócsavarok, szilárdsági méretezés.
Szeg- és csapszegkötések kialakítása, méretezése.
Ék- és reteszkötések létrehozása, szilárdsági méretezése.
Bordástengely, kúpos kötések.
Rugók feladata, csoportosítása.
Lengéscsillapítók.
Csövek, csőszerelvények.
Csövek falvastagságának meghatározása.
Tengelyek jellemzése, anyagai, méretezése.
Csapágyazások, sikló- és gördülőcsapágyak szerkezeti elemei, méretezése.
Csapágybeépítések, csapágyak kenése.
Tengelykapcsolók általános jellemzése.
Rugók, lengéscsillapítók.
Fékek kialakítása, általános jellemzése.
Fékek méretezése, működtetése.
Súrlódáson alapuló nyomaték átszármaztató hajtások:
Dörzshajtás működési elve, erő- és mozgásviszonyai.
Dörzshajtás ellenőrzése, karbantartása.
Laposszíj- és ékszíj hajtás működési elve, jellemzői.
Szíjhajtás gépelemei (szíjtárcsák, szíjak, szíjfeszítők).
Laposszíjhajtás méretezése.
Ékszíjhajtás szerelése, méretezése.
Szabványos ékszíjak kiválasztása szabványokból.
Kényszerkapcsolatú nyomaték átszármaztatású hajtások: fogaskerékhajtás {a fogazat jellemzői, geometriája, elemi fogazat, kompenzált fogazat, általános fogazat, ferde fogazat}).
Kúpfogaskerekek általános jellemzése, geometriai méretezése.
Csigahajtás jellemzése, méretezése.
A csigahajtás hatásfoka.
Lánchajtás kialakítása.
Lánchajtás gépelemei, elrendezési megoldások.
A lánchajtás méretezése, ellenőrzése, szerelése.
Ipari hajtóművek feladata, típusai.
Szerszámgépek fő- és mellékhajtóműveinek jellemzése, méretezése.
Fordulatszámhatárok, szabályozhatóság fokozatos és fokozat nélküli hajtóművek estében.
A fokozati tényező.
Hajtóművek vezérlése.
Hidraulikus hajtóművek.
Mechanizmusok.
Gépészeti alapozó feladatok 12. Dusa András Lajos Gépelemek
Gépelemek fogalma, csoportosítása.
Kötőgépelemek, Szegecskötés.
Szegecstípusok, kötés kialakításának módjai.
Szegecskötés szilárdsági méretezés.
Hegesztett kötés.
Hegesztési varratok jellemzése.
Hegesztett kötés szilárdsági méretezés.
Forrasztott, ragasztott kötések.
Zsugorkötés kialakítása, méretezése.
Csavarkötések.
Szabványos csavarok és csavaranyák.
Csavarbiztosítások.
Mozgatócsavarok, szilárdsági méretezés.
Szeg- és csapszegkötések kialakítása, méretezése.
Ék- és reteszkötések létrehozása, szilárdsági méretezése.
Bordástengely, kúpos kötések.
Rugók feladata, csoportosítása.
Lengéscsillapítók.
Csövek, csőszerelvények.
Csövek falvastagságának meghatározása.
Tengelyek jellemzése, anyagai, méretezése.
Csapágyazások, sikló- és gördülőcsapágyak szerkezeti elemei, méretezése.
Csapágybeépítések, csapágyak kenése.
Tengelykapcsolók általános jellemzése.
Rugók, lengéscsillapítók.
Fékek kialakítása, általános jellemzése.
Fékek méretezése, működtetése.
Súrlódáson alapuló nyomaték átszármaztató hajtások:
Dörzshajtás működési elve, erő- és mozgásviszonyai.
Dörzshajtás ellenőrzése, karbantartása.
Laposszíj- és ékszíj hajtás működési elve, jellemzői.
Szíjhajtás gépelemei (szíjtárcsák, szíjak, szíjfeszítők).
Laposszíjhajtás méretezése.
Ékszíjhajtás szerelése, méretezése.
Szabványos ékszíjak kiválasztása szabványokból.
Kényszerkapcsolatú nyomaték átszármaztatású hajtások: fogaskerékhajtás {a fogazat jellemzői, geometriája, elemi fogazat, kompenzált fogazat, általános fogazat, ferde fogazat}).
Kúpfogaskerekek általános jellemzése, geometriai méretezése.
Csigahajtás jellemzése, méretezése.
A csigahajtás hatásfoka.
Lánchajtás kialakítása.
Lánchajtás gépelemei, elrendezési megoldások.
A lánchajtás méretezése, ellenőrzése, szerelése.
Ipari hajtóművek feladata, típusai.
Szerszámgépek fő- és mellékhajtóműveinek jellemzése, méretezése.
Fordulatszámhatárok, szabályozhatóság fokozatos és fokozat nélküli hajtóművek estében.
A fokozati tényező.
Hajtóművek vezérlése.
Hidraulikus hajtóművek.
Mechanizmusok.
A gyártásszervezés alapjai 11. Dusa András Lajos Alapfogalmak
A gyártás alapvető dokumentációi
Gyártási rendszerek formái
A gyártási rendszer megválasztásának szabályai
RCM és TPM karbantartás

Gyártó- és szerelősorok
Sorozatgyártási rendszerek
Szerelési rendszerek
Gyártórendszerek fogalma, osztályozása
Gyártási rendszerek fajtái
Műhelyrendszerű gyártás
Csoportrendszerű gyártás
Folyamatrendszerű gyártás
Egyedi és mozgómunkahelyes összeszerelés
Futószalag rendszerű és automatizált gyártás
Részegységeket előállító munkahelyek
Robotok, gyártósori munkahelyek kialakítása és azok kapcsolata
Gyártósorok irányítási rendszere
CNC‐technika alkalmazása a gyártásban
Palettás és konvejor gyártósorok

Gyártósorok minőségirányítási, logisztikai feladatai
Korszerű logisztikai szervezési módszerek alkalmazása
JIT
KANBAN
LEAN
MRP
Minőségbiztosítási rendszerek
ISO 9000, ISO 9001
ISO 16949
Anyagválasztás
Forgácsolási alapismeretek 13. Dusa András Lajos Forgácsolási alapismeretek

 A forgácsolás fogalma, fajtái.
A forgácsoló mozgások.
Fogácsolás-technológiai alapfogalmak.
Készülékezési alapfogalmak.
A készülékek általános jellemzése.
Szerszámbefogó, szerszámbeállító és szerszámvezető készülékek.
Forgácsoló alapeljárások.
A forgácsoló alapeljárások gépei, szerszámai, élgeometriája, szabványai.
Szerszám és gép kiválasztása.
Technológiai adatok meghatározása (fajlagos forgácsoló erő, forgácsolási teljesítmény, stb.).
Az élettartamot befolyásoló tényezők.
Az esztergálás technológiája.
A gyalulás, vésés technológiája.
A fúrás, furatmegmunkálás technológiája.
A marás technológiája.
A köszörülés technológiája.
Aggregát célgépek, gépsorok.
Lemezmegmunkálások.
A fogazás, a fogaskerékgyártás technológiája.
Finomfelületi megmunkálások.
Korszerű technológiák a megmunkálásokban: ultrahang, lézer, stb..
Elérhető pontosság és felületi érdesség.
Az egyes forgácsoló eljárások biztonságtechnikai követelményeinek előírása.
A forgácsoló erő-, teljesítményszükséglet és gépi idő számítása a különböző technológiák esetében.

Anyagválasztás

Az ipari vasötvözetek csoportosítása:
Az ötvözők és szennyezők hatása az acélok tulajdonságaira.
Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint.
A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint.
Az alumínium ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint
A réz ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint
Az ón, ólom és a horgany ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint
Anyagkiválasztás
Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai)
Az anyagkiválasztás műszaki, gazdasági szempontjai
Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból
A kohászati félkész termékek méretszabványai és műszaki szállítási előírások
Az anyagok összetételét, mechanikai, technológiai, szövetszerkezeti tulajdonságait szabványok használatával kiválasztja
A gazdaságos anyagfelhasználást és a megkívánt mechanikai tulajdonságokat biztosító előgyártmány kiválasztása táblázatok használatával.
A gyártáshoz szükséges szerszám anyagminőségének helyes megválasztásához,
az anyag mechanikai és technológiai tulajdonságainak (keménység, kopásállóság, egyneműség, feszültségmentesség, szemcseméret, szemcseszerkezet) célirányos megválasztása.
A legjobban megfelelő hűtő- és kenőanyagok kiválasztása.

Forgácsoló alapeljárások tervezése
 
Technológiai dokumentáció (műveletterv, műveleti sorrendterv, műveletirányítási terv) készítése.
Az alkatrészgyártáshoz szükséges anyag, félgyártmány meghatározása.
A szerszám, gép, készülék, mérő- és ellenőrzőeszközök előírása.
A gyártásra, szerelési és javítási technológiára vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi utasítások előírása.
Szilárdsági számítások végzése.
Az anyag mechanikai tulajdonságainak megváltoztatását előidéző hőkezelő technológia kiválasztása, előírása.
Az alkatrészgyártáshoz szükséges forgácsoló eljárás helyes megválasztása.
Az egyes forgácsoló eljárásokhoz legjobban megfelelő hűtő–kenő anyagok
kiválasztása.
Forgácsoló alapeljárások művelettervezése: a művelettervezés okmányai, ügyvitele, a műveleti utasítások tartalma, kidolgozása.
A helyzetmeghatározás és a bázisok szerepe.
A technológiailag helyes konstrukció kialakítása.
Méretláncok törvénye.
A méretláncmegoldás módszerei.
A ráhagyás fogalma, fajtái, jelentősége.
Gyártásközi hőkezelések tervezése
Az esztergálás, gyalulás–vésés, fúrás–furatmegmunkálás, marás forgácsolási adatai, szerszámai, kiválasztásuk szempontjai.
A gazdaságos technológiai adatok kiválasztása táblázatból.
Elérhető pontosság és felületi érdességáhagyás.
Kenőanyagok, a hűtőanyagok, a hűtő-kenő anyagok kiválasztása.
A forgácsoló erő-, teljesítményszükséglet és gépi idő számítása.
Az esztergamunkák művelettervezése.
Gyalulás-vésés művelettervezése.
Fúrás-furatmegmunkálás művelettervezése.
Marás művelettervezése.
Gyártástervezés és gyártásirányítás 13. Dusa András Lajos Gyártástervezés

A gyártástervezés, gyártáselőkészítés feladatai.
A technológiai folyamatok gazdaságossági követelményei.
Gyártási rendszerek összefüggése.
A gyártásautomatizálás irányai, lehetőségei.
A gyártástervezés dokumentációi.
A technológiai tervezés előkészítése.
Az alkatrészek elemzése gyárthatósági szempontból.
A technológiai folyamat elvi vázlata.
A technológiai folyamat műveleti sorrendjének meghatározása, tervezése.
Technológiai paraméterek számítása.
A különböző megmunkálási módokhoz az alkalmazandó technológia előírása.
A szükséges ráhagyások, hozzáadások számítása.
Méretek és tűrések meghatározása.
Bázisválasztás.
A munkadarab helyzetmeghatározása.
A szerszámválasztás szabványok felhasználásával.
A munkadarab-készülék-gép-szerszám-rendszer elemzése.
A szükséges hőkezelések megtervezése.
A gazdaságosság figyelembevételével az előgyártmány kiválasztása.
A technológiai folyamat elvi vázlatának kidolgozása, amelynek során elemzi az alkatrész rajzán szereplő előírásokat, az egyes gyártási eljárásokkal teljesíthető paramétereket, a szükséges technikai és gazdasági feltételeket.
A technológiai folyamat műveleti sorrendjének, a technológiai folyamatot alkotó egyes műveletek megtervezése.
Az egyes műveletek előtti állapot meghatározása a szükséges ráhagyások, hozzáadások, valamint műveleti méretek és tűrések felvételével.
A szerszám típusának, anyagának, méretének kiválasztása.
A gyártás során leggyakrabban előforduló hibák és azok mértéke.
Fő- és mellékidők kiszámítása.
A gyártástervezés dokumentációi.

Szereléstechnológia

A szerelés alapfogalmai.
A gyártási és a szerelési költségek kapcsolata.
A szerelési családfa felépítése, elemei.
A szerelési vázlat, szerelési módszerek, a szerelés szervezése, a szerelőüzemek tervezésének szempontjai.
A géprajz jelképes ábrázolásainak alkalmazása.
Jellegzetes szerelési eljárások technológiája.
Technológiai dokumentáció (műveletterv, műveleti sorrendterv, szerelési utasítás, ellenőrzési utasítás stb.) készítése.
Szerszám, eszköz és segédanyag-szükséglete, alkalmazási területe.
Kötések létrehozása: sajtolókötés, zsugorkötés, anyaggal- és alakkal záró kötések, csavarkötés.
Hegesztés, forrasztás fogalma.
A hegesztési varrat és a kötés kialakulása.
Hegesztési hibák.
A hegesztő eljárások csoportosítása, biztonságtechnikája.
Gázhegesztés, lángvágás technológiája.
Villamos ívhegesztés technológiája.
Ellenálláshegesztés technológiája.
Forrasztás.
Kiegyensúlyozás elve, folyamata.
A szerelés gépei.
Szerelési tervek készítése.
Szerelési dokumentáció összeállítása.
A szerelőmunkák minőségi ellenőrzése, végellenőrzés.
A szerelési és javítási technológiára vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi utasítások előírása.

Képlékenyalakítás

A forgácsolásnélküli alakító technológiák csoportosítása, jellemzése.
A képlékenyalakítás elméleti alapjai.
Melegalakító eljárások:
- Kovácsolás és sajtolás.
- Hengerlés.
- Csőgyártás, melegfolyatás.
Öntési eljárások.
Öntvényhibák, az öntvénygyártás balesetvédelmi előírásai.
Kovácsolás.
A hengerlés szerszámai, gépei.
A hengerlés technológiája.
A hegesztés általános jellemzése.
Gázhegesztés és lángvágás technológiája.
Az ívhegesztés technológiája.
A különböző sajtoló hegesztés technológiái.
A forrasztás alapelve, technológiája.
A ragasztás elve, folyamata.
A porkohászat.
Anyagszükséglet, előgyártmány (félgyártmány) meghatározása, kiválasztása képlékeny alakításkor.
Az alakító erő számítása képlékeny hidegalakítás esetében.
A forgácsnélküli alakító eljárások tervezési szempontjai.
A szerszámok üzemeltetésének feltételei, az üzemeltető gépek, biztonságtechnikai követelmények.
A szerszámok általános felépítése, jellemzői (a bélyeg vezetése, az egyszerre végzett műveletek szerint, az elérhető pontosság).
Az optimális vágórés, a szerszámelemek tűrése, gazdaságos anyagfelhasználás, sávterv, a szerszám nyomásközéppontja.
A mélyhúzószerszámok (ráncfogó nélküli szerszámok, ráncfogós szerszámok, ráncfogó.
típusok, sorozatszerszámok, kombinált szerszámok, a húzóélek lekerekítése, a húzórés, az alakadó elemek gyártási tűrése és kivitele).

CAD rajzolás

CAD-CAM rendszerek elvének ismertetése.
A rendelkezésre álló CAD program megismerése.
A CAD program lehetőségeinek kihasználása az alkatrészek tervezésekor.
CAD rajzolás, rajzdokumentáció készítése a műszaki ábrázolás szabályainak használatával.
Egy CAD/CAM-oktató szoftveren keresztül a tanulók megismerik a számítógéppel segített tervezés és gyártás alapelemeit.
A munkadarabok oktatószoftveren történő számítógépes grafikus rajzolása.
A hardver és szoftver alapjai a gyártási részben.
Az oktató számítógépes szoftverrel a megmunkáló program elkészítése, szimulációs és adatátviteli lehetőséggel.
Az oktató szoftver segítségével munkadarabok CAD/CAM-gyártási folyamatának lépéseinek szimulálása.

Gyártócella

A CIM – gyártócella.
Felhasználói programok (CAD, CAD-CAM, irodai programcsomag stb.) ismerete, használata a gépészeti gyakorlatban.
Az automatizált gyártás bemutatása, egy CIM-rendszeren történő munkadarabgyártás folyamata.
A munkadarabok tervezési, gyártási, ellenőrzési lépései, megvalósításának lehetséges módja.
Egy adott CAD/CAM-program felépítés,, alkalmazásának lehetősége egy
gyártócellában készítendő darab megmunkálásakor.
CNC-gépek összekapcsolási feltételei, ipari robottal történő gépkiszolgálás alapvető megoldásai.
A számítógéppel vezérelt gyártás szakkifejezéseinek meghatározása ( CIM, CAD, CAE, CAP, CNC, CAM, CAQ, PPS, CAD/CAM rendszer).
Az egyes gyártmányok, gyártócellák végtermékeinek CAD/CAM tervezése.
Gyártási folyamat meghatározása
CNC-gépek CAD/CAM csatolása, beállítási, paraméterezési, szerszámozási alapismeretek.
FMS-alkatrészprogramok készítése integrált CAD/CAM tervezőrendszerekkel.
Az egyes munkadarabok termelési folyamatba illesztése: termelékenységi,
jövedelmezőségi kérdések elemzése
FMS
Az FMS mint a CIM alrendszere.
Egy teljes CIM-rendszer elemzése.
A gyártócellára vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi utasítások előírása.

Gyártásirányítás

Gazdasági, pénzügyi és jogi alapfogalmak.
A Polgári törvénykönyv.
Vállalati és vállalkozási formák.
Vállalkozás beindításának hatósági, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei.
Adójogszabályok.
Adózási általános ismeretek (fogalmi meghatározások, alapfogalmak).
Személyi jövedelemadó.
Társasági adó.
Általános forgalmi adó.
Vállalkozói szerződések tartalma és formai követelményei.
Beruházási tevékenységek folyamata.
Vállalkozás gazdasági helyzetét meghatározó külső és belső tényezők.
Munkahelytervezés, szervezés kérdések.
Anyaggazdálkodás folyamatai, a folyamatos anyagellátás feltételei.
Létszámelemzés módszerei és mutatói.
A költségek értelmezése a vállalkozásoknál.
A költségelemzés.
Vállalkozások pénzforgalma.
Vállalkozások és a bankrendszer kapcsolata.
Banki tevékenységek a vállalkozások működésében (bankügyletek).
Üzleti terv készítése.
Vállalkozások nyilvántartásai, gazdasági tevékenységük elemzése, tervezése.
Munkajogi kérdések.
A Munka törvénykönyve.
Munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelességei.
Vezetési stílusok.
Kommunikáció a vállalkozás során.
Tárgyalások, értekezletek, megbeszélések levezetése.

Korszerű szerszámgépek

CNC-gép felépítése, működése, részegységei.
A vezérlés felépítése, a vezérlés főbb részei, a vezérlő kezelése, a vezérlő üzenetei.
FMS-megmunkáló cellák.
FMS-szerszámozás, készülékezés.
CNC-géptípusok, jellemzőik, programozási sajátosságok, rendszerbe illesztési (INPUT-OUTPUT) jelek ismertetése, adatátviteli beállítások.
Az ellenőrzés végrehajtása.
Pozicionálás a szerszámgépeken.
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés).
Az üzemmód kiválasztása.
Referenciapont felvétele.
Az ellenőrzés paramétereinek beállítása.
A grafikus ellenőrzés szabályai
A megmunkálás CNC-programjának ellenőrzése.
Nullponteltolás megadása a szerszámgépeken, nullpont-tárolók.
Szerszámkorrekció megadása a szerszámgépeken.
Pozíciókijelző jelentése a szerszámgépeken.
A CNC-gépet beállítja az új munkadarab gyártására.
Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezről vagy számítógépes adatátviteli rendszeren keresztül.
Grafikusan ellenőrzi a megmunkáló programot.
Programfuttatást végez forgácsolás nélkül.
Cella kiszolgáló robot: betanítási, programozási mód ismertetése, adat, programkezelés, továbbítás, tárolás lehetőségei, robot érzékelők fajtái, működésük, bekötési jellemzőik, munkadarab-, szerszám-megfogó szerkezetek, egyéb (pl. szerelőrobotok).
Az adott szimulációs szoftver filozófiája, felépítése és kezelése.
Az adott vezérlésszimulátor beüzemelése, kezelése programbeviteli, tesztelési szinten.
Adatbázis és szoftverfejlesztés gyakorlat 12. Sarlós Tamás Zsolt 1. Java programozás – NetBeans fejlesztői környezetben
Karakteres felületen:
- objektumorientált programozás alapfogalmainak ismerete: osztály, objektum, változók, metódusok, csomag, konstruktor
- változók – műveletvégzés változókkal (egész, tört, szöveges, logikai, karakter)
- adatok kiírása és bekérése konzolról
- csomagok használata (legfontosabb: io és util)
- tömbök használata – beolvasás és generálás véletlenszerűen
- alapvető programozási tételek használata tömböknél
- számtömbök sorba-rendezése
- többdimenziós tömbök
- vezérlési szerkezetek: ciklusok, elágazások
- hibák kivételezése (try – catch szerkezet)
- dátum és idő
- fájlkezelés: adatok bekérése txt fájlból, és kiírása txt fájlba
- osztályok létrehozása, és használata, konstruktor készítése
- összetett programozási tételek használata
Grafikus felületen:
- ablak létrehozása, beállításai
- panel, címkék, szövegmezők, gombok
- menüsor készítése, menüpontok létrehozása
- az objektumokhoz utasítások rendelése
- karakteres programozás beépítése a grafikus felület használatába
2. Adatbázis-kezelés – SQL parancsokkal:
- XAMPP
- MySQL parancsok
- adatbázis létrehozása
- adattáblák létrehozása, összekapcsolása
- lekérdezések készítése
3. Weblap-szerkesztés – Notepad++
- weblapok létrehozása HTML utasításokkal
- weblapok formázása CSS használatával
Foglalkoztatás II. 13. Sarlós Tamás Zsolt Munkajogi alapok.
Munkavállaló jogai, kötelezettségei, felelőssége.
Foglalkoztatási formák.
Speciális jogviszonyok.
Munkaviszony dokumentumai.
Adók és járulékok.
Álláskeresési módszerek, önismeret.
Segítő szervezetek.
Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú.
Álláskereső jogai, kötelezettségei.
Álláskeresők támogatása.
Hálózati ismeretek I. gyakorlat 11. Sarlós Tamás Zsolt IPv4 alhálózatok számítása, hálózati címzés strukturált tervezése és konfigurálása
IPv4 alhálózatok számítása VLSM használatával, hálózati címzés strukturált tervezése és konfigurálása, a hálózat tesztelése és hibaelhárítás
IPv6 alhálózatok számítása, hálózati címzés strukturált tervezése és konfigurálása
OSI modell, alkalmazási, megjelenítési és viszony réteg feladatai, Egyenrangú (peer-to-peer) hálózatok
Alkalmazási rétegbeli protokollok (HTTP, HTTPS, IMAP, POP3, SMTP)
IP címzési szolgáltatások biztosítása (DHCP, DNS); Fájlátviteli szolgáltatások (FTP), Az adatok átvitele
Kis hálózat tervezése, eszközei, topológiája, esettanulmány készítése
Hálózatbiztonság, sebezhetőségi pontok és támadás típusok; Hálózati támadások elhárítása
Eszközök biztonságossá tétele; Hálózati teljesítmény ellenőrzése, hibaelhárítás és ügyfélszolgálat
IP címzési szolgáltatások biztosítása (DHCP, DNS); Fájlátviteli szolgáltatások (FTP), Az adatok átvitele
LAN tervezés, konvergens hálózat
Kapcsolt hálózati környezet, Kerettovábbítás, kapcsolási módok
Kapcsoló alapszíntű konfigurálása és portjainak konfigurálása
Kapcsolók védelme - Felügyelet és megvalósítás, SSH, biztonsági támadási módok
Kapcsoló portbiztonsága, működési elv, konfigurálás
VLAN szegmentálás, VLAN-ok többkapcsolós környezetben
VLAN-ok megvalósítása, VLAN trönk, DTP
VLAN-ok és trönk hibakeresés, VLAN biztonság és tervezés
Forgalomirányító kezdeti konfigurációja, közvetlenül csatlakozó hálózatok kapcsolatainak ellenőrzése
Forgalomirányítási döntések, legjobb útvonal, terheléselosztás
A forgalomirányító működése 1.,  irányítótábla elemzése
A forgalomirányító működése 2., statikus és dinamikus útvonalak, VLAN-ok közötti hagyományos forgalomirányítás
Hálózati ismeretek II. 13. Sarlós Tamás Zsolt Vállalati hálózat
A vállalatok hálózati infrastruktúrájának megismerése
Kapcsolás vállalati hálózatokban .
Vállalati hálózatok címzése
Forgalomirányítás távolságalapú irányító protokollal
Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás
Vállalati WAN kapcsolatok megvalósítása
Forgalomszűrés hozzáférési listák használatával
Hibaelhárítás egy vállalati hálózaton
Bevezetés a hálózattervezési koncepciókba
A hálózati igények összegyűjtése
Egy létező hálózat jellemzése 
Az alkalmazások hatása a hálózat-tervezésre
A hálózati terv létrehozása
Az IP-címzés használata a hálózati tervezésben
Egy telephelyi hálózat prototípusa
A WAN teszthálózatának elkészítése
Ajánlatkérés
Mechatronikai alapozó feladatok 10. Dömse József Villamos alapjelenségek
Atomszerkezet ,töltések, fémek szerkezete
Feszültségforrások
Egyen és váltakozóáram jellemzői
Egyszerű áramkör
Áramerősség
Ohm törvénye
A villamos áram hatásai
Az ellenállás számítása
Mágneses alapjelenségek
Villamos munka és teljesítmény
Háromfázisú váltakozóáramú hálózat jellemzői
Villamos biztonságtechnikai alapismeretek
Fizika 9. Wágner Márta Témakörök:
KINEMATIKA:

A mechanikai mozgás jellemzői
Egyenes vonalú egyenletes mozgás, sebesség
Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás, gyorsulás
Szabadesés

DINAMIKA:

Newton törvények
Lendület, megmaradás törvénye
Nehézségi erő, súly, súlytalanság
Rugóerő
Súrlódás és fajtái
Egyenletes körmozgás, centripetális gyorsulás
Tömegvonzás törvénye
Forgatónyomaték, Merev testre ható erőrendszer
Merev testek egyensúlya

MUNKA, ENERGIA, TELJESÍTMÉNY:

Munka, gyorsítási munka
Energia fajtái: Mozgási, helyzeti
Mechanikai energia megmaradása
Teljesítmény, hatásfok

FOLYADÉKOK, GÁZOK MECHANIKÁJA:

Nyugvó folyadékok tulajdonságai
Légnyomás
Felhajtóerő nyugvó folyadékokban és gázokban
Folyadékok, gázok áramlása
Közegellenállás

 
Fizika 10. Wágner Márta Elektrosztatika
Coulomb erő
Az elektromos mező és jellemzése, térerősség
Elektromos mező munkája, feszültsége
Kapacitás, kondenzátor

ELEKTROMOS ÁRAM:

Hőmérséklet, hőmennyiség
Áramerősség, Ohm-törvénye
Fogyasztók kapcsolása
Joule Lenz törvénye

Hőtani folyamatok:
Szilárd testek, folyadékok hőtágulása
Gázok állapotváltozásai
Egyesített gáztövény
Ideális gáz állapotegyenlete

Termodinamika:
Gázok belső energiája
Hőtan I. és II. főtétele
Olvadás, fagyás
Párolgás, forrás, lecsapódás

Elektrotechnika 9. Radnótiné Lőrincz Edit 1. Elektrotechnikai fogalmak definíciója, értelmezése, mértékegységeik: töltés, villamos áram, áramerősség, villamos tér, feszültség, ellenállás, vezetés, teljesítmény, hatásfok. (35.o.)
2. Egyenáramú hálózatok: Ohm törvény, Kirchoff törvények ábrái. alkalmazásai.(56.o.)(88.o.)
3. Vezeték ellenállásának kiszámítása fizikai adatokból, fajlagos ellenállás.(61.o)
4. Ellenállások hőmérsékletfüggése. NTK PTK,hőmérsékleti tényező. (64.o)
5. Áramosztás, feszültségosztás törvényei, alkalmazása. (98.o. 107.o.)
6. Ellenállás-hálózatok eredő meghatározása.(92.o.)
7. Delta –csillag átalakítás. (96.o.)
8. Feszültségmérő és árammérő méréshatárának kiterjesztése. (104.o.)
9. Wheatstone-híd. (109.o.)
10. Feszültséggenerátorok üzemi állapotai:  üresjárás, rövidzárás. (153.o.)
11. Feszültséggenerátorok, áramgenerátorok kapcsolásai.  (163.o.)
12. Helyettesítő képek: Thevenin, Norton. (170.o.)
13. Teljesítményillesztés. (178.o.)
Megtalálható: Tankönyv 35.-184.oldal (kivéve 113.- 151.)
JAVASLAT:  Minden témakör után található ELLENÖRZŐ KÉRDÉS SOR ÉS VÁLASZ. Ezeket kell tudni, ez a lényeg.
PÉLDATÁR ,FELADATOK: Mike Gyula Endre: Elektrotechnika példatár  (8.o.-61.o.)
 Minden témakörhöz tartozik a példatárban feladat. A minta feladatok begyakorlása nagyon fontos.
Elektronika fakultáció 11. Radnótiné Lőrincz Edit A pótvizsgán középszintű érettségi feladatokat kell megoldani az alábbi témakörökben:
9. év anyaga
1. Egyenáramú hálózatok: Ohm törvény, Kirchoff törvények ábrái, alkalmazásai.
2. Vezeték ellenállásának kiszámítása fizikai adatokból, fajlagos ellenállás, vezetés.
3. Ellenállások hőmérsékletfüggése. NTK PTK, hőmérsékleti tényező.
4. Áramosztás, feszültségosztás törvényei, alkalmazása. 5 -6 ellenállásból álló kapcsolásban bármelyik feszültség és áram kiszámítása.
5. Ellenállás-hálózatok eredő meghatározása.
7. Wheatstone-híd.
8. Feszültséggenerátorok, áramgenerátorok kapcsolásai. 
9. Helyettesítő képek: Thevenin, Norton.
10. Teljesítményillesztés.


10. év anyaga

11. Kondenzátorok, kapacitások: a kapacitás fogalma, jele és mértékegysége, a síkkondenzátor kapacitása,  a kondenzátorok energiája és veszteségei, a kondenzátorok párhuzamos, soros és vegyes kapcsolásai, az eredők meghatározása.
12. Soros, párhuzamos RC, RL kapcsolások számításai.
13. Soros, párhuzamos  RLC kapcsolások számításai.
14. Z és h paraméterek meghatározása egyszerű kapcsolásokban.
Gyártástervezés és gyártásirányítás gyakorlat 13. Imrek Gyula Adaptív alkatrészek
3D/2D összeállítási rajz
Adaptív tervezés
Lemezalkatrészek
Robbantott ábra
Működési, szerelési animációk
IT szakorientáció 10. Imrek Gyula CAD program felépítése, működési elve
3D modell készítésének folyamata
CAM program felépítése, működési elve
CNC program készítése CAM program segítségével
Történelem 10. Berkesi Angéla Történelem
10. évfolyam
Javítóvizsga témakörök

A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői
A lutheri és kálvini reformáció
A katolikus megújulás. A barokk stílus jellemzői.
Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában.
A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források alapján.

A mohácsi vész és az ország három részre szakadása.
A várháborúk (1541-1568).
Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete.
A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei.
Demográfiai és etnikai változások a 18. században
Mária Terézia és II. József reformjai.

Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései.
A XIX. század főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) jellemzői.

A reformkor fő kérdései, Széchenyi reformprogramja.
Történelem 9. Berkesi Angéla Ókor:
Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században.
Julius Caesar egyeduralmi kísérlete.
A görög-római hitvilág.
Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei.
A zsidó vallás fő jellemzői.
A kereszténység kialakulása és főbb tanításai.

Középkor:
A hűbériség és a jobbágyság jellemzői.
Az uradalom és a mezőgazdasági technika.
A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői.
A középkori város és a céhes ipar.
Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai.
A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra.

A magyarság története:
A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás.
Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége.
A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején.
Történelem 11. Berkesi Angéla Történelem
11. évfolyam
Javítóvizsga/(osztályozó) témakörök 2019

Magyar történelem:
1. A kiegyezéshez vezető út.
2. A kiegyezés tartalma és értékelése.
3. Gazdasági változások a dualizmus korában. A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, sajátosságai.
4. Etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában.
5. A trianoni békediktátum és következményei
6. A Bethlen féle konszolidáció legfontosabb lépései. A politikai rendszer főbb jellemzői. A magyar külpolitika a két világháború között.
7. Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években. Az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés”Magyarországon
8. Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban.
9. Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel. A holokauszt Magyarországon.

Egyetemes történelem:
1. Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első világháborút lezáró békerendszer
2. A náci Németország legfőbb jellemzői
3. A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban
4. A II. világháború előzményei, kitörése és jellemzői.
5. A holokauszt.